Systematiskt Säkerhetsarbete

Säkerhetsportal, riskanalyser samt stöd vid brand, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

Tjänster

Incidentrapportering

Med nya direktiv inom GDPR gällande incidentrapportering för personuppgifter är denna modul helt perfekt när det gäller att få in personuppgiftincidenter från verksamheten. Här kan du även rapportera andra incidenter såsom våld och hot, skador på fastighet, olyckor både bland egen personal som besökare med mera. När en incidentrapport är registrerad skickas det med automatik en notis om incidenten till ansvarig inom organisationen. Alla incidenter dokumenteras sedan i din översikt för rätt statistik.

Riskinventering

Vi inventera din verksamhet och ser över vilka risker som finns för just din verksamhet. Personalen får besvara ett frågeformulär som vi sammanställer och ger er ett åtgärdsförslag. Även intervjuer och besök på plats ingår i vår inventering. Vi kan även justera vårt frågeformulär antingen beroende på verksamheten och/eller era egna interna rutiner. En god belysning av risker och förebyggande åtgärder kan bespara stora summor för verksamheten.

Konsultation

Vi erbjuder även rena konsultationstjänster där vi utgår från verksamheten och dess risker samt lagkrav. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp både för säkerheten och tryggheten för både företaget som för anställda och besökare. Vi arbetar både i projektform samt via vårt koncept ”hyr din säkerhetschef”

Utbildning

Vi utbildar er personal i riskhantering, våld och hot, vilka lagkrav som gäller, hur ska man arbeta på ett säkert och tryggt sätt med mera. Vi besöker er på plats och har en genomgång med berörd personal

Skyddsrond

Att göra en skyddsrond/arbetsplats kontroll är ett lagkrav, varför inte göra det enkelt för verksamheten och göra den digitalt med redan framtagna frågor. Våra frågor är byggda efter gällande lagstiftning, och vid en avvikelse rapporterats det direkt till ansvarig.

Dokument & Kontrakt

I Safepro portalen kan man enkelt registrera relevanta dokument så som manualer och policys som organisationen behöver ha tillgång till. Ett enkelt sätt att sprida aktuell information till hela organisationen.

I portalen finns också en enkel modul för avtalshantering. Missa aldrig mer en uppsägning av ett avtal, portalen hjälper dig att hålla koll på när det är dags att säga upp ett avtal som närmar sig sitt omsättningsdatum.

Säkerhetsportal

Är du intresserad av vår säkerhetsportal? Kontakta oss för en kostnadsfri demonstration.

Logga in

Om oss

Safepro Solutions bildades 2017 för att möta behovet hos våra kunder när det framförallt gäller systematiskt säkerhetsarbete via vår säkerhetsportal, riskanalyser samt stöd vid brand, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

Med mer än 20 års erfarenhet från globala säkerhetsorganisationer. Där vi har haft roller både som riskmanager och säkerhetschefer, har vi en god förståelse från komplexa lösningar men även hur man med små medel kan nå en bra grund där man uppfyller gällande lagkrav och får en bra arbetsmiljö.

Vårt kontor är beläget i Göteborg, men våra uppdrag har utförts både nationellt som internationellt. Internationellt har vi framförallt hjälpt svenska företag att förstå och implementera gällande lagstiftning och få en inblick hur man ”lokalt” hanterar säkerhetsfrågor.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information genom att skicka e-post till contact@safepro.seeller ring oss på telefon 031-79 79 225.